Terug naar het begin

Terug naar het begin

Lang geleden, ergens in het jaar 2003, verschenen in een schetsboek de allereerste tekeningen die de basis vormen van wat uiteindelijk Gevleugelde Duisternis zou worden. Voor 2003 krabbelde ik ook al soms tekeningen in schoolschriften op de middelbare school, maar in dat jaar kocht ik een dummyboek waarin ik paginavullende tekeningen ben gaan maken. Voor mij vormt de aanschaf van het schetsboek het échte beginpunt. 

Een van de eerste tekeningen die op papier is gezet, is de onderstaande tekening, met de titel De Regen. Niet alle schetsen voorzag ik van een titel, maar deze wel. Een titel die ik goed vond passen bij het beeld van een enorme zwerm draken, die met dichtgeklapte vleugels op een doelwit afstormt op hoge snelheid. Een eerste levensteken van de groep draken waaraan het boek zijn titel ontleent.

‘De Regen.’  Ruwe schets uit 2003.

Ondanks dat het een ruwe schets is, vind ik het nog steeds een sterk beeld dat de aandacht trekt. Door de kadrering, de hoek waarmee de figuren omlaag suizen en de diepte die wordt gesuggereerd. Het komt heel dicht in de buurt van het beeld dat ik lang geleden ooit voor me zag. 

De schetsen waren een manier om de wereld van het verhaal vorm te geven. Veel ideeën waren voor mij ook gelijk beelden in een bepaald perspectief. Dus in plaats van deze ideeën op te schrijven, maakte ik schetsen. Van zowel de belangrijkste personages als de locaties. Vanuit die tekeningen ben ik vervolgens gaan opschrijven wat het voor personages en locaties waren. En zo vond er om de zoveel tijd een overgang plaats van een tekening naar geschreven woorden.

Na verloop van tijd is het maken van tekeningen steeds minder geworden en uiteindelijk helemaal gestopt. Iets uitschrijven vond ik steeds prettiger om te doen en kostte ook minder tijd dan het maken van tekeningen. Aan de ene kant jammer, maar aan de andere kant een goed teken, gezien ik bezig was met schrijven. 

Als ik naar de bovenstaande tekening kijk, blijf ik het nog steeds bijzonder vinden dat het boek ooit zo is begonnen. Daarom zal ik bij de boekpresentatie ook iets vertellen over de totstandkoming van het boek, aan de hand van een aantal schetsen. Een verhaal over hoe een verzameling potloodtekeningen is veranderd in een boek van 355 pagina’s. 

Jan